Ghi danh ngay khóa học tiếng Anh online hè English Summer School được cung cấp miễn phí 100% bởi Astrid và POPS Kids, con bạn sẽ nói tiếng Anh tự tin hơn nhờ được phản hồi tức thì trên giọng đọc thông qua các câu chuyện thú vị và giàu ý nghĩa!

You have successfully registered to join the English Summer School! Check your email to start your learning adventure!
Oops! Something went wrong while submitting the form.